Behandling

I verksamheten har vi många evidensbaserade behandlingsmetoder och utbildningar.
Målsättningen är att i all planering och behandling alltid involvera och motivera klienten till
aktivt deltagande. Detta genom att klienten tillsammans med kontaktpersonen aktivt
formulera behandlingsmål och strategier för att kunna nå målen i genomförandeplanen och
till en lyckad behandling. Vi arbetar utifrån ett välorganiserat veckoprogram med en tydlig
och fast ram som anpassa under behandlingens gång.