Behandlingsmetod

Behandlingsmodell för den enskilda ungdomen

Här nedan ser du vår behandlingsmodell. Scrolla ner för att läsa mer om de olika områdena.

Familj och umgänge

I arbetet med den enskilda ungdomen fokuserar vi på samarbetet med viktiga relationer så som familjer och nätverk. Målsättningen är att förbättra kommunikationen och relationen i familjen och att ungdomen ska nå en mer positiv och hälsosam livsstil.

Sysselsättning och fritid

Vi gör veckoplaneringar med ungdomar där kontaktpersonen följer upp och utvärderar kontinuerligt . Vi har gott samarbete med föreningslivet och ser den fysiska aktiviteten som en mycket viktig del i deras vardag. För de ungdomar som är troende finns det möjlighet till att praktisera inom olika verksamheter så som tex. LP verksamheten (pingstkyrkan).

Utbildning

Vi har mycket goda samarbeten med dem kommunala skolorna. Det finns även ett gott samarbete med BUP:s skola (Karlskrona), Kastanjeskolan där våra ungdomar studerat.

Fysisk hälsa

Den fysiska hälsan är viktigt för att ungdomarna ska må bra och få en hälsosam livsstil. Detta sker genom att vi har kontinuerlig fysisk sysselsättning samt god kontakt med läkare och sjuksköterskor.

Psykisk hälsa

Vi har tillgång till egen psykolog samt har väldigt bra samarbete med BUP. I verksamheten har vi många evidensbaserade behandlingsmetoder och utbildningar. Se nedan

  • A-CRA
  • Grundläggande steg 1 utbildning inom psykoterapi
  • Återfallsprevention
  • Repulse
  • MI
  • HAP
  • Hästterapi; Hästterapi har bevisats ha en lugnande och ångestdämpande effekt. Att pyssla om, leda och rida dessa fantastiska djur är ett utmärkt sätt att finna trygghet, uppskattning och närhet, samtidigt som man får frisk luft och motion.

Boende

Boendet på HVB Marielund är litet och familjärt. Det är ljusa och luftiga rum. Det finns förutsättningar för att skapa trygga och bra relationer till ungdomarna. För att skapa trygghet och förutsägbarhet är det viktigt med struktur och rutiner, att ungdomen vet vad och när saker ska göras. Vi arbetar utifrån en välorganiserat veckoprogram med en tydlig och fast ram som anpassa under behandlingens gång.