Vi har lediga platser! Kontakta oss på 0739-091650.

Välkommen till HVB Marielund

HVB Marielund
behandlingshem

Vår målgrupp är barn i åldrarna från 12 år till och med 16 år som har svårigheter med det sociala samspelet, som vistas i olämpliga miljöer, som har begått enstaka brott, som provat att ta droger och/eller som kan bli utagerande i situationer när de inte klarar av det sociala samspelet.
Målsättningen är genom samverkan och hög delaktighet gemensamt arbete med klienten till att förändra, förbättra och genom stöd och behandling ge klienten goda förutsättningar till en god livssituation och möjligheter inför framtiden.

Marielund
Familjehem

Marielund Familjehem erbjuder socialtjänsten konsulentstödd jour – och familjehemsvård. Våra familjehem finns över hela Sverige och vi lägger stor vikt vid att utreda och utbilda våra jour – och familjehem. Vi är väl förtrogna med BBIC och arbetar alltid efter genomförandeplanen. Uppdraget utförs enligt gällande lagar och förordningar och vi följer Socialstyrelsens samt SKR:s riktlinjer och rekommendationer.

 

Våra referenser

“Ett HVB med familjär känsla som alltid har ungdomen i fokus. Arbetar lösningsfokuserat och effektivt. Samarbetet har varit fantastiskt”

– Mönsterås kommun

“Marielund HVB är ett litet familjärt HVB där det känns som om man ser varje individ och gör sitt bästa för att möta dem där de är. Min uppfattning är att det har varit ett gott samarbete med en god dialog och att Marielund inte har backat för utmaningar utan istället tagit tag i dem direkt. Överlag har jag ett mycket gott intryck av Marielund i sin helhet.”

– Gabriella

“Ett HVB med familjär känsla som alltid har ungdomen i fokus. Arbetar lösningsfokuserat och effektivt. Samarbetet har varit fantastiskt”

– Mönsterås kommun

Vi är medlem i:

Vi har avtal med SKL:

Vi har avtal med:

Vårt hus i Nättraby

HVB Marielund Care

Trädgårdsvägen 1, 373 31 Nättraby