Marielund HVB

Marielund HVB är ett litet familjärt boende utanför Karlskrona för barn i åldrarna 12–16 år som har svårigheter i det sociala samspelet, vistas i olämpliga miljöer, utåtagerande, skolproblematik, testat droger eller omsorgsbrister från föräldrar. Marielund erbjuder även ett hus vid sidan av verksamheten för att kunna erbjuda en mot en behandling/vård för ungdomar som behöver mer insatser. I gemenskap och förtroende fokuserar vi på samarbete med viktiga relationer som familj och annat nätverk för ungdomen och arbetar utifrån terapeutiska miljön på boendet. På Marielund HVB har vi ungdomen i fokus och arbetar utifrån vårdplanen som görs i samband med samtliga parter.