Välkommen till Marielunds verksamheter

Marielund behandling har funnit sedan 2016 och är ett litet företag där det erbjuds samordnade vårdinsatser inom HVB, Familjehem och LSS. Vi har ett nära samarbete med psykiatriklinik och i verksamheten arbetar steg 1 terapeuter, socionomer, beteendevetare och behandlingspedagoger. All personal har flerårig erfarenhet av att arbeta med barn och familjer. Vi erbjuder öppenvårdsinsatser inom våra olika verksamheter.

LSS

Vi erbjuder ett LSS 9§8 boende med fokus på styrkor intressen och delaktighet i åldrarna 14-19 år med möjlighet att bo kvar till dess skolgången på gymnasienivå avslutats. De som bor hos oss omfattas av personkrets 1 enligt 1 § LSS, dvs barn och unga med utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd.

Familjehem

Marielund Familjehem erbjuder socialtjänsten konsulentstödd jour – och familjehemsvård. Våra familjehem finns över hela Sverige och vi lägger stor vikt vid att utreda och utbilda våra jour – och familjehem. Vi är väl förtrogna med BBIC och arbetar alltid efter genomförandeplanen. 

HVB

Vår målgrupp är barn i åldrarna från 12 år till och med 16 år som har svårigheter med det sociala samspelet, som vistas i olämpliga miljöer, som har begått enstaka brott, som provat att ta droger och/eller som kan bli utagerande i situationer när de inte klarar av det sociala samspelet.