Personal

Vi har personal med många års arbetserfarenhet inom socialtjänst, skola och arbete på olika
HVB – boende. Vår personal som arbetar hos oss är terapeut med steg 1 utbildning,
socionomer, beteendevetare, behandlare och har andra adekvata utbildningar.

Utbildningar vi har

Utbildningar vi har
A-CRA
Lågaffektivt bemötande
Återfallsprevention
Repulse
MI
Självskadebeteende
Hedersrelaterat hot och våld
Barnsamtalsutbildning – Norrköpingsmodellen
BBIC
MHFA (Mental Health First Aid)- Första hjälpen till psykisk hälsa
Om barn i konflikt
Nätverksarbete

Marielund Behandling har tillgång till psykolog och handledare inom
lösningsfokuserat förhållningssätt.