Vi har lediga platser! Kontakta oss på 0739-091650.

Så hanterar vi Convid – 19

På HVB Marielund följer vi nogsamt utvecklingen kring det nya coronaviruset (Covid-19) och efterlever Folkhälsomyndighetens rekommendationer. En av de viktigaste åtgärderna är att hålla god handhygien och följa de basala hygienrutiner som alltid gäller i vård- och omsorgsarbetet. Vi informerar och samordnar inom verksamheten med lokala riskanalyser och agerar efter dessa.