Söker Familjehem

Marielunds familjehem är noggrant utredda av våra familjehemskonsulenter

Marielund Familjehem erbjuder socialtjänsten konsulentstödd jour – och familjehemsvård. Våra familjehem finns över hela Sverige och vi lägger stor vikt vid att utreda och utbilda våra jour – och familjehem. Vi är väl förtrogna med BBIC och arbetar alltid efter genomförandeplanen. Uppdraget utförs enligt gällande lagar och förordningar och vi följer Socialstyrelsens samt SKR:s riktlinjer och rekommendationer.

 • Vi lägger vidare stor vikt på att matchningen mellan den placerade och familjehemmet ska bli så bra som möjligt.
 • Registerutdrag från socialregister, polisens misstanke- och belastningsregister och Kronofogden.
 • Ett utförligt utredningsunderlag.
 • Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av genomförande- och vårdplan under hela placeringen.
 • Vi erbjuder stöd och handledning dygnet runt för samtliga familjehem inom vår verksamhet.
 • Vi är utbildade och använder oss av nya Kälvesten metoden.
 • Familjerna får både individuell handledning samt erbjuds grupphandledning tillsammans med andra familjehem.
 • Vi grundutbildar alla familjehem i ”ett hem att växa i”.
 • Vi på Marielund Familjehemsplacering vill skapa hållbara relationer och handleda våra familjer, vi finns därför tillgängliga dygnet runt vid oförutsägbara händelser.
 • Marielunds familjehem är tillståndspliktiga och följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om konsultverksamheter (HSLF-FS 2018:2).
 • Marielunds konsulentstödda familjehem kan ta emot både stadigvarande placeringar men även akuta jourplaceringar. Familjehemmen har möjlighet att ta emot syskonplaceringar, ensamkommande och barnplaceringar samt skyddat boende.

 

Önskar Ni komma i kontakt med oss för en placeringsförfrågan skicka e-post till info@marielundcare.se eller therese.lundberg@marielundbehandling.se

Ni kan även nå oss på 073-5166005 el. 076-5609344.